ï»? 2020安嫩竞技队vs布里金城队直æ’?安嫩竞技队vs布里金城队视频直播|全场录像 - CC体育å?/title> <meta name="keywords" content="安嫩竞技队vs布里金城é˜?安嫩竞技队vs布里金城队全场录åƒ?安嫩竞技队vs布里金城队视频直æ’?> <meta name="description" content="体育吧为您提供安嫩竞技队VS布里金城队视频直播、安嫩竞技队VS布里金城队文字直播、安嫩竞技队VS布里金城队全场录像回放、安嫩竞技队VS布里金城队比赛视频集锦、安嫩竞技队VS布里金城队最新比赛资讯ã€?> <link href="http://cdn.m.xyltlxs.cn/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/ccsports/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/ztcss.css?v=9" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.m.xyltlxs.cn/ccsports/js/ip.js" charset="gb2312"></script> <script>dw(noip);</script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.m.xyltlxs.cn/ccsports/js/common_index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript" src="http://cdn.m.xyltlxs.cn/newsindex/js/index.js" charset="gb2312"></script> <script type="text/javascript"> if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { if (window.location.href.indexOf("?mobile") < 0) { try { window.location.href = "https://m.m.xyltlxs.cn/a/2212vs1347/"; } catch (e) { } } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ` <center><div><div id="showads1"> <script>dw(ads1_content);</script></div></div></center> <script src="http://cdn.m.xyltlxs.cn/ccsports/js/ccsports_head.js" type="text/javascript" charset="gb2312"></script> <center><div><div id="showads2"> <script>dw(ads2_content);</script></div></div></center> <div class="layout cf mt30 info-panel team-detail"><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.m.xyltlxs.cn/timg/team_2212.jpg" alt="安嫩竞技é˜?><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">安嫩竞技é˜?/p><p class="en"> Annan Athletic</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><div class="fl mt25 r-box t-name" style="width: 400px;"><div class="mt45 name" style="width: 400;padding-left: 45%;"><p class="cn" style="font-size: 50px;">VS</p></div></div></div></div><div node-type="basicInfo"><div class="mod-box mod1"><img class="fl mt30 t-logo" src="https://images.m.xyltlxs.cn/timg/team_1347.jpg" alt="布里金城é˜?><div class="fl mt25 r-box t-name"><div class="mt45 name"><p class="cn">布里金城é˜?/p><p class="en">Brechin City</p></div></div></div></div></div> <div class="hp-threeNav" style="width:1250px;padding-top:10px;"><div class="hp-threeNav-bd"><ul id="menu_MenuiteamList" class="hp-threeNav-item"><li class="on"><a href="/a/2212vs1347/">对阵首页</a></li><li><a href="/zhibo/2212vs1347/" >视频直播</a></li><li><a href="/yuce/2212vs1347/" >推荐预测</a></li><li><a href="/ask/2212vs1347/" >赛事讨论</a></li><li class=""><a href="/shoufa/2212vs1347/">首发阵容</a></li><li class=""><a href="/wenzi/2212vs1347/">文字直播</a></li><li class=""><a href="/luxiang/2212vs1347/">比赛视频</a></li><li class=""><a href="/news/2212vs1347/">赛事新闻</a></li><li class=""><a href="/live/dianjing/" target="_blank">电竞直播</a></li><li class=""><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5直播</a></li><li class=""><a href="/bifen/" target="_blank">比分直播</a></li></ul></div></div> <!-- main start --> <div class="main clearfix"> <div class="main_l"> <div class="topcont"> <div class="topcont_items topcont_compare" id="topcont_compare" style=""> <div class="main_data"> <div class="topcont_compare_datas"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">安嫩竞技队vs布里金城队数据对æ¯?/span></div> <div class="topcont_compare_datas_c clearfix"> <div class="topcont_compare_data fl"><div class="fl"> <a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank"> <img src="https://images.m.xyltlxs.cn/timg/team_2212.jpg" alt="安嫩竞技é˜? title="安嫩竞技é˜?></a></div><blockquote> <h3><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue">安嫩竞技é˜?/a> <span>è¿?场成ç»?/span></h3><h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div> <div class="topcont_compare_data fr"><div class="fl"><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank"> <img src="https://images.m.xyltlxs.cn/timg/team_1347.jpg" alt="布里金城é˜? title="布里金城é˜?></a></div><blockquote> <h3><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue">布里金城é˜?/a><span>è¿?场成ç»?/span></h3> <h4><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span><span class="label_lose">å¹?/span></h4></blockquote></div></div> <div class="topcont_compare_data_count cRed"></div> </div> <div class="topcont_compare_recent"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_s">近期交战纪录</span></div> <div class="table01_w"><table><tbody> <tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?3æœ?8æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td class="w185"><a href='//m.xyltlxs.cn/sc/589/589600.htm' style='color: red;'>直播<s class="vline"></s></a><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?5æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?1æœ?3æ—?03:45</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td>5-2</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?6æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td>0-2</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr><tr><td>2019å¹?0æœ?9æ—?22:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td>2-2</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_win">è´?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <center><div><div id="showads5"> <script>dw(ads5_content);</script></div></div></center> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule1"> <div class="topcont_tit"> <span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">安嫩竞技é˜?/a> <span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?3æœ?4æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1337/" target="_blank" class="cBlue" title="斯特ç?>斯特ç?/a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1337vs2212/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?7æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1335/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1335/" target="_blank" class="cBlue" title="考登比斯">考登比斯</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?9æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_775/" target="_blank" class="cBlue" title="女王公园">女王公园</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/775vs2212/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?2æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1346/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1346/" target="_blank" class="cBlue" title="阿尔比恩流浪">阿尔比恩流浪</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?5æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs2212/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> <div class="topcont_compare_schedule topcont_compare_schedule2"> <div class="topcont_tit"><span class="topcont_tit_select"></span><span class="topcont_tit_filter"></span> <span class="topcont_tit_span"><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="topcont_tit_name cBlue">布里金城é˜?/a><span class="topcont_tit_s">近期赛程赛果</span></span></div> <div class="table01_w"><table><tbody><tr><th>时间</th><th>类型</th><th>状æ€?/th><th>客队</th><th>比分</th><th>主队</th> <th class="w185"> </th><th class="table01_w_tohide">结果</th></tr> <tr><td>2020å¹?3æœ?4æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1681/" target="_blank" class="cBlue" title="埃尔金城">埃尔金城</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1681vs1347/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?3æœ?7æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_0/" target="_blank" class="cBlue" title="科夫流浪">科夫流浪</a></td><td>0-0</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?9æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs1337/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1337/" target="_blank" class="cBlue" title="斯特ç?>斯特ç?/a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?2æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_4732/" target="_blank" class="cBlue" title="爱丁堡城">爱丁堡城</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/4732vs1347/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr><tr><td>2020å¹?2æœ?5æ—?23:00</td><td>常规èµ?/td><td>完场</td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_1347/" target="_blank" class="cBlue" title="布里金城">布里金城</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs2212/" target="_blank">0-0</a></td><td><a href="http://m.xyltlxs.cn/team/team_2212/" target="_blank" class="cBlue" title="安嫩竞技">安嫩竞技</a></td><td class="w185">暂无<s class="vline"></s><a>暂无</a><s class="vline"></s><a class="icon_video">暂无</a><s class="vline"></s>暂无</td><td class="table01_w_tohide"><span class="label_lose">å¹?/span></td></tr> </tbody></table></div> </div> </div> </div> </div> <br /> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">主队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam1Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1346vs2212/" target=_blank>阿尔比恩流浪vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1681vs2212/" target=_blank>埃尔金城vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/4732vs2212/" target=_blank>爱丁堡城vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1346/" target=_blank>安嫩竞技vs阿尔比恩流浪</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1681/" target=_blank>安嫩竞技vs埃尔金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs4732/" target=_blank>安嫩竞技vs爱丁堡城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1347/" target=_blank>安嫩竞技vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1679/" target=_blank>安嫩竞技vs邓巴é¡?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1486/" target=_blank>安嫩竞技vs格里诺克莫顿</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1335/" target=_blank>安嫩竞技vs考登比斯</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs775/" target=_blank>安嫩竞技vs女王公园</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1682/" target=_blank>安嫩竞技vs斯坦豪斯摩尔</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1337/" target=_blank>安嫩竞技vs斯特ç?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs2212/" target=_blank>布里金城vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1335vs2212/" target=_blank>考登比斯vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/895vs2212/" target=_blank>马瑟韦尔vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1464vs2212/" target=_blank>南部女王vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/775vs2212/" target=_blank>女王公园vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1682vs2212/" target=_blank>斯坦豪斯摩尔vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1337vs2212/" target=_blank>斯特灵vs安嫩竞技</a></li></ul> </div> </div></div> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">客队交战</a>ï¼?</div> <ul id="showTeam2Link" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1484vs1347/" target=_blank>阿布罗斯vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1346vs1347/" target=_blank>阿尔比恩流浪vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1681vs1347/" target=_blank>埃尔金城vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/7602vs1347/" target=_blank>艾比安流浪vs布里é‡?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/7599vs1347/" target=_blank>艾尔德里联vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/9406vs1347/" target=_blank>爱丁堡vs布里é‡?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/4732vs1347/" target=_blank>爱丁堡城vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1347/" target=_blank>安嫩竞技vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs1681/" target=_blank>布里金城 vs 埃尔金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs7610/" target=_blank>布里金城 vs 艾比安斯特宁</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs888/" target=_blank>布里金城 vs 邓迪FC</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs887/" target=_blank>布里金城 vs 邓迪联队</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs6492/" target=_blank>布里金城 vs 法基å…?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs1484/" target=_blank>布里金城vs阿布罗斯</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs1346/" target=_blank>布里金城vs阿尔比恩流浪</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs1681/" target=_blank>布里金城vs埃尔金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs7599/" target=_blank>布里金城vs艾尔德里è?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs4732/" target=_blank>布里金城vs爱丁堡城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs9405/" target=_blank>布里金城vs安南竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs2212/" target=_blank>布里金城vs安嫩竞技</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs1679/" target=_blank>布里金城vs邓巴é¡?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs7769/" target=_blank>布里金城vs东法å¤?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs10207/" target=_blank>布里金城vs福弗å°?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs1335/" target=_blank>布里金城vs考登比斯</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs7757/" target=_blank>布里金城vs拉茨流浪è€?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs1342/" target=_blank>布里金城vs罗斯éƒ?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs7935/" target=_blank>布里金城vs蒙察æ–?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs1345/" target=_blank>布里金城vs蒙特罗斯</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs775/" target=_blank>布里金城vs女王公园</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1347vs7612/" target=_blank>布里金城vs斯青维尔</a></li></ul> </div> </div></div> </div> </div> <div class="main_r"> <div class="fr main_right"> <div id="right"> <iframe id="menuFrame" src="http://m.xyltlxs.cn/xinwen/side.htm" scrolling="no" frameborder="0" height="1300px" width="300"></iframe> </div> </div> </div> </div> <!-- main end --> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">热门对阵</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_hotVsTeam" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs775/">安嫩竞技vs女王公园</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1337vs1347/">斯特灵vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/775vs1347/">女王公园vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1347/">安嫩竞技vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs4732/">安嫩竞技vs爱丁堡城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1681vs1347/">埃尔金城vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1335/">安嫩竞技vs考登比斯</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/4732vs1347/">爱丁堡城vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1346/">安嫩竞技vs阿尔比恩流浪</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1346vs1347/">阿尔比恩流浪vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1682/">安嫩竞技vs斯坦豪斯摩尔</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1335vs1347/">考登比斯vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1337/">安嫩竞技vs斯特ç?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1681/">安嫩竞技vs埃尔金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/1682vs1347/">斯坦豪斯摩尔vs布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/9405vs1347/">安南竞技 vs 布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/15945vs1347/">斯坦豪斯摩尔 vs 布里金城</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/7602vs1347/">艾比安流浪vs布里é‡?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/9406vs1347/">爱丁堡vs布里é‡?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/a/2212vs1679/">安嫩竞技vs邓巴é¡?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="md-footer" style="margin-top: 0px;"> <div class="md-footer__inner"> <div class="footer-link-wrapper"> <div class="footer-link"><div class="desc"><a href="/">推荐球队</a>ï¼?</div> <ul id="vs_link_showAbout" class="links list-unstyled"> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn">足球直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn">CC体育å?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/shijiebei/">世界杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/yazhoubei/">亚洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/ozb/">欧洲杯直æ’?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/og/">欧冠直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/yg/">亚冠直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/yc/">英超直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/dj/">德甲直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/fj/">法甲直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/yj/">意甲直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/xj/">西甲直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/zc/">中超直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/NBA/">NBA直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/CBA/">CBA直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/zj/">中甲直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/live/ppq/">乒乓球直æ’?/a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/live/dianjing/">电竞直播</a></li> <li><a href="http://m.xyltlxs.cn/live/snk/">斯诺克直æ’?/a></li></ul> </div> </div></div> </div> <div class="copy_right"> <p>导航ï¼?a href="/sitemap.xml" target="_blank">sitemap</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/" target="_blank">足球直播</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/" target="_blank">NBA直播</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/" target="_blank">NBA直播å?/a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/72/" target="_blank">广东体育在线直播</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/6/" target="_blank">CCTV5在线直播</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/935/" target="_blank">五星体育</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/400/" target="_blank">风云足球在线直播</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/zhibo/268/" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">山东体育</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/sitemap.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">网站地图</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/team.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事球队</a> <a href="http://m.xyltlxs.cn/type.htm" target="_blank" title="山东体育频道在线直播">赛事分类</a> </p> <script type="text/javascript" src="http://cdn.m.xyltlxs.cn/ccsports/js/ccsports_foot.js" charset="gb2312"></script> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://m.xyltlxs.cn/">4887ÍõÖÐÍõâŸËã ÅÌ¿ª½±½á¹ûС˵</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>